Bildiri Özeti

Sözlü Bildiri Sunum Detayları

Kongreye gönderilen bildiri özetleri sadece Online Bildiri Modülü kullanılarak gönderilebilecektir. Yazılı form, e-posta, faks ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir.

Özetlerin web sitesinden kabulü 4 Mart 2018 tarihine kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar yazarlar tarafından sisteme girişi yapıldığı halde bilim kuruluna gönderilmemiş özet metinlerinin içeriklerinde ve yazar sıralamalarında bildiri sahibi tarafından istenilen değişikliklerin yapılması ya da özetin tamamen geri çekilmesi olanağı söz konusu olabilecektir.

Bir kayıt ile en fazla iki eser gönderilebilir. İkiden fazla her bir eser için yazarın 100 TL ek ödeme yapması, ya da eserde adı olan diğer yazarların kayıt yaptırması gerekmektedir.

Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir. Aksaklıkların olmaması için bildiri özeti giriş formu doldurma kurallarını çok dikkatlice okumanız ve aşağıdaki kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.

 • Bildiriler Sözel veya E-Poster olarak gönderilecektir.
 • Bildiriler hem Türkçe hem İngilizce olarak yazılmalıdır. Sözel ve E-Poster bildiri sunumları Türkçe ya da İngilizce olarak yapılabilecektir.
 • Sözel bildiri sunum süresi en fazla 7 dakikadır. Bildiri süresinin bitiminde sunumunuz otomatik olarak oturum başkanı tarafından sonlandırılabilecektir. Bu nedenle sürenin bulgular ve sonuç ağırlıklı kullanılması tavsiye edilir.
 • Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce kontrol odasındaki görevlilere teslim edilmiş ve kontrollerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • E-Posterler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanacak, İngilizce özeti mutlaka bulunacaktır.
 • E-Poster olarak kabul edilen posterler poster alanındaki ekranlarda tarafınıza gönderilecek gün ve saatte plazma ekranlarda yayınlanacaktır. E-Poster bildirinizin değerlendirmeye alınabilmesi için size bildirilen saatte posteriniz başında olmanız ve posterinizi sunmanız gerekmektedir. Poster sunumu için verilecek süre 5 dakikadır. Bu süreyi bulgular ve sonuç kısmına ağırlık vererek kullanmanız tavsiye olunur.
 • Bildiriler belirlenmiş olan konulara ve türlere (Vaka, Derleme, Araştırma) göre sınıflandırılmalıdır.
 • Bildiri özetleri en fazla 250 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Tüm tablo/resimler için başlık belirtilmeli ve tablo/resimlere bildiri metni içerisinde yönlendirme yapılmalıdır.
 • Yazarların ad ve soyadları çalışmadaki sıralarına göre doldurulup, çalışmayı sunacak kişinin adının solunda bulunan “sunan” kutucuğunu işaretlenmelidir.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiriyi sunacak olan kişinin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunuz.
 • Bildirinizde 13’ten fazla yazar bulunması durumunda, bildiri numarası ile birlikte, yazar ve kurum bilgilerini opteamist@istanbulebelikgunleri2018.com adresine iletebilirsiniz.

Ödüller

Poster ve sözel bildiriler ve fark yaratan ebe kategorilerinde ödüller verilecektir.
Değerlendirme özgün araştırma olan bildiriler arasında yapılacaktır.
Vaka sunumları ve derlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ödül almaya hak kazananlar kongre kapanış seremonisi sırasında duyurulacaktır.

Geri Bildirim

 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese gönderilecektir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Bildirilerin bildiri kitabında yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
 • Bilimsel Kurul, bildirileri sözel ve e-poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.