Bilimsel Program

27 Nisan 2018 CUMA
08:00 - 09:00 Kayıt ve Karşılama
09:00-09:45 Açılış Konuşmaları

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Ayar Kocatürk
Prof. Dr. Erdoğan Kunter
Prof. Dr. Sabahattin Aydın
Protokol konuşmaları
09:45 - 10:30 Konferans: Dr. Esra ALBAYRAK
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:00 Konferans:  Prof. Dr. Sevil Hakimi, Ebelerin Yasal Hak ve Sorumluluklarını Alma Sürecinde İran Örneği
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30

Konferans: Prof. Dr. Lale Say,  Ebeliğin Bugünü ve Gelecekteki Rollerine İlişkin WHO Bakışı

Konferans: Prof. Dr. Barbara Finderle, European Midwives Association, Avrupa Ebelik Dernekleri Gelecek Planları
14:30 - 15:30 Dünyada Ebelik Eğitimi
Panel Başkanları: Doç. Dr. Hafize Öztürk Can, Dr. Öğr. Üyesi Asiye Ayar Kocatürk

Panelist 1: Prof. Dr. Antonia Yanakieva, Nino Koleva, Bulgaristan Örneği
Panelist 2: Prof. Dr. Paria Shojaolsadati
, İran Örneği
15:30 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:00 Konferans: Prof. Dr. Hristina Milcheva, Ebelik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar
28 Nisan 2018 CUMARTESİ
KONFERANS SALONU 204 NOLU SINIF SÖZLÜ BİLDİRİLER POSTER BİLDİRİLER
KONFERANS SALONU
09:00 - 09:45 Alternatif  Doğum Yöntemleri  

Panel Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Nuri Danışman, Dr. Öğr. Üyesi Nazan Karahan

Panelist 1: Dr. Öğr. Üyesi Nazan Karahan, Geçmişten Gününüze Doğum Yöntemleri ve Doğum Desteği
Panelist 2: Ebe Burcu Çataklı, Suda Doğum Uygulamaları

09:45 - 10:30

Doğum Ağrısı Yönetimine Ebelik Yaklaşımları

Panel Başkanları: Ayşe Çapa Ekşi, Fatma Petek

Panelist 1: Dr. Öğr. Üyesi Nazende Korkmaz Yıldız, Doğum Ağrısında Tensel Uyarılma Yöntemleri
Panelist 2: Ebe Seda Küçükoğlu, "Doğum Ağrısında Bedensel ve Zihinsel Uygulamalar"

10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 Normal Doğum Örnekleri
Panel Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nurten Özen, Ebe Döndü Canatak

Panelist 1: Gözde Kocaoğlu Yağmur, Normal Doğum yapan anne
Panelist 2: Ebe Arzu Çulha, Doğuma Rehberlik Eden Ebe 

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30

Uzmanına Sorun

Panel Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Nuran Aydın, Meral Çakmak

Panelist 1: Op. Dr. Nurcan Armağan
Panelist 2: Dr. Öğr. Üyesi Asiye Ayar Kocatürk
Panelist 3: RN. NP. Joo Oswalth
Panelist 4: Midwife Maia Boneva
Panelist 5: Midwife Reichan Chasan
Panelist 6: Ebe Tuğba Güzel

14:30 - 15:15 Ebelik – İnovasyon ve Bilişim

Panel Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Nazende Korkmaz YILDIZ, Uzm. Ebe Gözde KÜĞCÜMEN

Panelist 1: Dr. Yeliz Merih, Ebelik ve İnovasyon
Panelist 2: Dr. Öğr. Üyesi Nuran Aydın, Ebelik ve Bilişim

15:15 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45-16:30 Yaşamın İlk 1000 Günü

Panel Başkanları: Prof. Dr. Güler Cimete, Demet Yurtsever

Panelist 1: Prof. Dr. Güler Cimete, Yaşamın İlk 1000 Gününde Nörolojik Gelişimin Desteklenmesi
Panelist 2: Uzm. Dr. Gökhan Büyükkale, Yaşamın İlk 1000 Gününde Beslenme

16:30 Ödül Töreni
Bir Sonraki Kongre İçin Kurum Seçimi
Kapanış
204 NOLU SINIF
09:00 - 09:45 Normal Doğum Serüveni

Panel Başkanları: Uzm. Hemşire Naile Ayık, Prof. Dr. Nezihe Beji

Panelist 1: Ebe Dilek Tali, Ebe Bakış Açısıyla Doğum Eyleminin Yönetimi
Panelist 2: Op. Dr. Halime Şule Selman, Kadın Doğum Hekimi Bakış Açışıyla Doğum Eyleminin Yönetimi

09:45 - 10:30

Ebelikte Güncel Yaklaşımlar ve Çözümler

Panel Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Karakoç, Doç. Dr. Kerem Erkalp

Panelist 1: Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Bilgin, Antenatal/ İnnatal Dönemde Ebelik Bakım Sorunları ve Çözüm Önerileri
Panelist 2: Uzm. Ebe Naciye Gelebek, Postnatal Dönemde Ebelik Bakım Sorunları ve Çözüm Önerileri

10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 Ebelik Alanında Kanıta Dayalı Uygulamalar

Panel Başkanı: Prof. Dr. Saadet Yazıcı, Dr. Yeliz Merih

Panelist 1: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Aydın Kartal, Prekonsepsiyonel Dönemde ve Gebelikte Kanıt Temelli Uygulamalar
Panelist 2: Doç. Dr. İlkay Güngör, Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Kanıt Temelli Uygulamalar

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30 Konferans Salonu’nda Uzmanına Sorun oturumu gerçekleştirilecektir.
14:30 - 15:15 Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sertifika Programları

Panel Başkanları: Nursel Ekmekçi, Doç. Dr. Gülümser Dolgun

Panelist 1: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ay, Sosyal Bilişsel Teori Perspektifiyle Anne ve Ebelik
Panelist 2: Ebe Seçil Topaloğlu, Anne Dostu Hastane

15:15 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:30 Gebelik ve Lohusalıkta Hareket Beslenme

Panel Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Leman Kutlu, Uzm. Necibe Köse

Panelist 1: Dr. Öğr. Üyesi Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu, Gebelikte ve Lohusalıkta Beslenme 
Panelist 2: Uzm. Eda Çetin, Gebelikte ve Lohusalıkta Hareket
16:30 Ödül Töreni
Bir Sonraki Kongre İçin Kurum Seçimi
Kapanış
AbsRef Sunum No Başlangıç Bitiş Salon Başlık Sunucu
124 SS-003 09:00 09:07 201 NOLU SINIF Gebe Kadınların Aşılanma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Melike Eşkin
125 SS-004 09:07 09:14 201 NOLU SINIF Gebelikte beden imajı endişeleri ölçeği geliştirme çalışması Esra Güney
131 SS-005 09:14 09:21 201 NOLU SINIF Gebelikte Cinsel Mitlerin Değerlendirilmesi Emine Nur Çalımlı
140 SS-008 09:21 09:28 201 NOLU SINIF Gebelikle İlişkili Bilgi Kaynağı Olarak İnternet Kullanımının Alınan Sağlık Bakım Hizmetine Karar Vermede Etkisi Hacer Unver
151 SS-011 09:28 09:35 201 NOLU SINIF Alternatif Doğum Yöntemleri ve Pozisyonları Dersi Alan Ebelik Öğrencilerin Doğum Pozisyonları İle İlgili Görüşleri Emine Serap Sarıcan
173 SS-015 09:35 09:42 201 NOLU SINIF Gebeler Sağlıklı Besleniyor Mu?: Gıda Katkı Maddesi Kullanım Durumları Kübra Yılmaz
184 SS-018 09:42 09:49 201 NOLU SINIF İkiz Gebeliklerde Maternal ve Fetal Sonuçların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma Neriman Çağlayan Keleş
211 SS-025 09:49 09:56 201 NOLU SINIF Doğum Acile Gelen Gebelerin Başvuru Nedenlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Tuğba Yılmaz Esencan
227 SS-027 09:56 10:03 201 NOLU SINIF Doğumevlerinde riskli gebelik profili: İzmir ili örneği Neriman Soğukpınar
244 SS-031 10:03 10:10 201 NOLU SINIF Nst Sırasında Dinlenen Türk Ney Müziğinin Maternal Anksiyete, Fetal Kalp Hızı Ve Fetal Hareketlere Etkisi Yeliz Doğan Merih
255 SS-034 10:10 10:17 201 NOLU SINIF Jinekolojik Muayene Olan Kadınların Beden Mahremiyetini Algılama Düzeylerinin Belirlenmesi Şeymanur Kukul
267 SS-036 10:17 10:24 201 NOLU SINIF Gebelerin Karar Verme Stillerinin Doğum Şekli Tercihleri Üzerine Etkisi Dilek Bel
308 SS-041 10:24 10:31 201 NOLU SINIF İnfertil Kadınlara Verilen Fertiliteyi Destekleyici Davranış Kazandırma Eğitiminin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İnfertilite Öz-Yeterliğine Etkisi Sümeyye Altıparmak
325 SS-046 11:00 11:07 201 NOLU SINIF Kadınların doğumda kadın hakları farkındalıklarının değerlendirilmesi Döne Abbasoğlu
346 SS-048 11:07 11:14 201 NOLU SINIF Gebelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve sağlık okuryazarlığının teratojenik risk algısına etkisi Rüveyda Geris
354 SS-050 11:14 11:21 201 NOLU SINIF Gestasyonel Diyabetes Mellitus (GDM) Tanısı Konmuş Gebelerin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Anksiyete ve Depresyon Düzeyi İle ilişkisi Neriman Güdücü
420 SS-053 11:21 11:28 201 NOLU SINIF Gebelerde öz bakım gücü Mehmet Günay
134 SS-057 11:28 11:35 201 NOLU SINIF Doğal Yolla ve IVF İle Gebe Kalan Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeyi Ahdiyeh Saadat
209 SS-071 11:35 11:42 201 NOLU SINIF Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Doğum Koçluğuna Yönelik Görüşleri Ebru Sağıroğlu
259 SS-079 11:42 11:49 201 NOLU SINIF Türkiye'nin Doğusundaki Evli Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Aile Planlaması Kullanma Durumları Arasındaki İlişki Yeşim Aksoy Derya
260 SS-080 11:49 12:06 201 NOLU SINIF Gebelik dönemindeki anksiyete ile prenatal tanı testleri yaptırma arasındaki ilişkinin belirlenmesi Gülçin Nacar
292 SS-083 12:06 12:13 201 NOLU SINIF Gebelerin Dişeti Hastalıkları Konusunda Bilgi, Davranış ve Dental Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi Ebru Özdemir
424 SS-093 12:13 12:20 201 NOLU SINIF Gebelerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları Tuğçe Polat
119 SS-002 13:00 13:07 201 NOLU SINIF Plasenta previa tanılı hastaların maternal ve fetal sonuçlarının karşılaştırılması Gülsüm Uysal
139 SS-007 13:07 13:14 201 NOLU SINIF Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Doğum Şekli Tercihlerine İlişkin Görüşleri Ayşenur Kaymak
278 SS-039 13:14 13:21 201 NOLU SINIF Doğum İle İlgili Haberlerin İçerik Değerlendirmesi Özlem Eskil Çiçek
289 SS-040 13:21 13:28 201 NOLU SINIF Türk Kadınların Doğum Ağrısı ile Baş Etme Yöntemleri Nazende Korkmaz Yıldız
313 SS-043 13:28 13:35 201 NOLU SINIF Medipol Mega Üniversite Hastanesi polikliniklerine başvuran kadınların doğum şekli tercihlerini ve etkileyen faktörleri belirleme çalışması Nüket Güler Baysoy
316 SS-044 13:35 13:42 201 NOLU SINIF Türkiye’de anne dostu bir devlet hastanesinde verilen gebe okulu eğitimlerine katılmış gebelerin özelliklerinin ve memnuniyet düzeylerinin analizi Nedret Ardagil
322 SS-045 13:42 13:49 201 NOLU SINIF Doğuma hazırlık eğitimlerinin doğumda ağrı yönetimine etkisi Döne Abbasoğlu
347 SS-049 13:49 13:56 201 NOLU SINIF Plasenta previa akreata tanısında ultrasonografi ve magnetic resonans görüntüleme yöntemlerinin karşılaştırılması Ebru Alıcı Davutoğlu
189 SS-066 13:56 14:03 201 NOLU SINIF Mackey Doğum Memnuniyeti Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Uzm.ebe Naciye Gelebek
190 SS-067 14:03 14:10 201 NOLU SINIF Dismenore gebelik öncesi doğum korkusu ile ilişkili midir? Tuba Uçar
212 SS-072 14:10 14:17 201 NOLU SINIF Türkiye’de Gebelik, Doğum, Lohusalık ve Yenidoğan Bakımında Geleneksel Uygulamalar Nazende Korkmaz Yıldız
217 SS-026 14:17 14:24 201 NOLU SINIF Anne Sütü Bankacılığına Yaklaşım İle Dini Yönelim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeynep Barol Kurtoğlu
242 SS-030 14:24 14:31 201 NOLU SINIF Primipar Annelerde Doğum Şeklinin Emzirmeye Etkisi Ayşenur Turan
256 SS-035 14:31 14:38 201 NOLU SINIF Bebeklerin İlk Emzirilmesinde Geleneksel Yaklaşımların Etkisinin Değerlendirilmesi Dudu Kayğısız
241 SS-076 14:38 14:45 201 NOLU SINIF Anne Sütündeki Yapısal Değişikliklerin Postnatal Emzirme Öz Yeterlilik Düzeyine Etkisi Ayşenur Turan
389 SS-090 14:45 14:52 201 NOLU SINIF Normal Doğum Yapan Primipar Annelerin Erken Doğum Sonu Dönemde Emzirme Başarısı ve Etkileyen Faktörler Selma Gönenli
186 SS-019 14:52 14:59 201 NOLU SINIF Lohusalara Verilen Eğitimin Bebek Bakımına İlişkin Fonksiyonel Olmayan Uygulamalara Etkisi Selma Dağcı
403 SS-094 14:59 15:06 201 NOLU SINIF Sağlık çalışanlarının ikinci el sigara maruziyeti hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi Büşra Bulut
332 SS-047 15:06 15:13 201 NOLU SINIF İlk ve Acil Yardım Öğrencilerinin Neonatal Resusitasyona Yönelik Bilişsel Becerilerinin Geliştirilmesinde Simülasyonun Etkisi Pınar Dogan
156 SS-012 15:45 15:52 201 NOLU SINIF Doğum Sonu Dönemde Emzirmenin Cinsel Yaşam Kalitesine Etkisi Elif Şahbaz Selimoğlu
158 SS-014 15:52 15:59 201 NOLU SINIF Doğum Sonu Erken Dönemde Uygulanan Kanguru Bakımının Annelerin Ağrı Düzeyine Etkisi Sevda Korkut
195 SS-022 15:59 16:06 201 NOLU SINIF Anne ve bebek bağlanmasını etkileyen faktörler Derya Yüksel Kocak
210 SS-024 16:06 16:13 201 NOLU SINIF Doğum Sonu Konfor Düzeyine Eş Desteğinin Etkisinin Değerlendirilmesi Hatice Kartal
228 SS-028 16:13 16:20 201 NOLU SINIF Evde anne ve yenidoğan bakımı eğitimi programının geliştirilmesi Neriman Soğukpınar
253 SS-033 16:20 16:27 201 NOLU SINIF Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Doğum Sonu Depresyon Hakkında Bilgi Tutum ve Uygulamaları Meltem Akbaş
275 SS-038 16:27 16:34 201 NOLU SINIF Postpartum Dönemde Annelerin Taburculuğa Hazır Oluşluklarının Değerlendirilmesi Elif Kılıç
310 SS-042 09:00 09:07 203 NOLU SINIF Doğum Sonrası Ruhsal İhtiyaçların Emzirme ve Annelik Rolüne Etkisinin Değerlendirilmesi Leman Kutlu
361 SS-051 09:07 09:14 203 NOLU SINIF Ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinin lotus doğuma yönelik bilgi ve görüşleri Fulya Batuhan
368 SS-052 09:14 09:21 203 NOLU SINIF Premenstrual Sendrom Yaşayan Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu Hacer Ünver
423 SS-055 09:21 09:28 203 NOLU SINIF İdrar yolu enfeksiyonu tanısı alan kadınların tercih ettikleri alternatif tedavi yöntemleri İrem Mut
159 SS-059 09:28 09:35 203 NOLU SINIF Kanguru Bakımı Uygulamasının Annelerin Doğum Sonu Konfor Düzeyine Etkisi Sevda Korkut
188 SS-065 09:35 09:42 203 NOLU SINIF Erken postpartum dönemde klinikte verilen ebelik bakımının annenin memnuniyet düzeyine etkisi Handan Güler
245 SS-077 09:42 09:49 203 NOLU SINIF Doğum Sonu Uyku Kalitesi Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması Yeliz Doğan Merih
312 SS-084 09:49 09:56 203 NOLU SINIF Postpartum Kadınların Perine Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Davranışlarına Perine Hijyeni Eğitiminin Etkisi Aysu Yıldız Karaahmet
114 SS-001 09:56 10:03 203 NOLU SINIF Tubal reanastomoz: Gebelik oranları ve nedenleri Gülsüm Uysal
136 SS-006 10:03 10:10 203 NOLU SINIF Gençlere Akran Eğitimi v e Tiyatral Akran Eğitimi Yöntemleri İle Verilen Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Emine Serap Sarıcan
143 SS-009 10:10 10:17 203 NOLU SINIF Ebelik öğrencilerinin engellilerde cinsellik ile ilgili bilgi ve tutumlarının incelenmesi Zeynep Dilşah Karaçam
150 SS-010 10:17 10:24 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinin Doğum Yaptırma Korkusu Neriman Güdücü
157 SS-013 10:24 10:31 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinin Epizyotominin Anne-Bebek Bağlanması Üzerine Olan Etkisine İlişkin Görüşleri Burcu Özsoy
174 SS-016 11:00 11:07 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Sare Cansu Kalkan
181 SS-017 11:07 11:14 203 NOLU SINIF Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıklarının Mutluluk Düzeyi İle İlişkisi Cansu Işık
193 SS-020 11:14 11:21 203 NOLU SINIF Türkiye’de Bulunan Üniversitelerin Ebelik Bölümü Açısından İncelenmesi: Durum Analizi Seda Göncü Serhatlıoğlu
194 SS-021 11:21 11:28 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinin Kilofobi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri Belirlenmesi Sare Cansu Kalkan
205 SS-023 11:28 11:35 203 NOLU SINIF Üniversite öğrencilerinin fertilite konusundaki farkındalıkları: Gümüşhane ili örneği Handan Özcan
231 SS-029 11:35 11:42 203 NOLU SINIF EBELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KADIN, AİLE ve DOĞURGANLIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Serap Topatan
149 SS-058 11:42 11:49 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinin Alt Üriner Sistem Semptomlarının İncelenmesi: Bir Kamu Üniversitesi Örneği Cansu Işık
269 SS-037 11:49 12:06 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinin Doğumhanedeki Deneyimlerinin Duygu ve Düşünceleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi Fatma Şule Tanrıverdi
422 SS-054 12:06 12:13 203 NOLU SINIF Menopozda öfke ve yalnızlık Çağla Firdevs Baş
425 SS-056 12:13 12:20 203 NOLU SINIF Ebelik mesleğine bakış Zeynep Aktaş
248 SS-032 13:00 13:07 203 NOLU SINIF Üniversite Öğrencilerinde Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve Risk Faktörleri Yasemin Aydın Kartal
167 SS-060 13:07 13:14 203 NOLU SINIF Menopoz Dönemindeki Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Tuğçe Toprak
168 SS-061 13:14 13:21 203 NOLU SINIF Primer Dismonereli Üniversite Öğrencilerinde Diyetin Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma Yasemin Aydın Kartal
170 SS-062 13:21 13:28 203 NOLU SINIF Çalışan ve Öğrenci Ebelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi Gülcan Demirci
182 SS-063 13:28 13:35 203 NOLU SINIF Identifying Health Beliefs of Women about Breast Cancer Scanning Meltem Akbaş
183 SS-064 13:35 13:42 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki Tuğba Enise Benli
202 SS-068 13:42 13:49 203 NOLU SINIF Kadınlarda meme kanseri endişe düzeyi ile erken tanı tarama davranışları arasındaki ilişki Gülçin Nacar
203 SS-069 13:49 13:56 203 NOLU SINIF Kişilik özellikleri dismenore yaşama nedeni midir? Gülçin Nacar
206 SS-070 13:56 14:03 203 NOLU SINIF Üniversite öğrencilerinin primer dismenore yaşama durumları ile baş etmeye yönelik uygulamaları Handan Özcan
220 SS-073 14:03 14:10 203 NOLU SINIF Son sınıf ebelik bölümü öğrencilerinin lisansüstü eğitim almaya yönelik görüşleri: Nitel bir çalışma örneği Seda Göncü Serhatlıoğlu
232 SS-074 14:10 14:17 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Görüşleri Begüm Aslan
234 SS-075 14:17 14:24 203 NOLU SINIF Türkiye'de Ebelik Anabilim Dalında Yapılan (2004-2017) Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Seda Göncü Serhatlıoğlu
258 SS-078 14:24 14:31 203 NOLU SINIF Birinci Basamakta Çalışan Ebelerin Aile Hekimliği Sistemi Hakkındaki Düşüncelerinin ve Mesleki Doyumlarının Değerlendirilmesi Ayça Demir Yıldırım
261 SS-081 14:31 14:38 203 NOLU SINIF Doğum Alanında Çalışan Ebelerde İşe Bağlı Gerginlik ve Tükenmişliğin Örgütsel Bağlılık ve Adalet ile İlişkisi Hacer Ünver
283 SS-082 14:38 14:45 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinde Güdülenme Düzeyinin Kariyer Planlamasına Etkisi Zümrüt Bilgin
326 SS-085 14:45 14:52 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinin İletişim Becerileri Ve Kendini Açma Davranışlarının Değerlendirilmesi Özen Esra Karaman
335 SS-086 14:52 14:59 203 NOLU SINIF İlk Kez Klinik Uygulamaya Çıkan Ebelik Öğrencilerinin, Ebelik Tanısı İfadelerinin /Tanıladıkları Hasta Problemlerinin Analizi Güler Cimete
405 SS-096 14:59 15:06 203 NOLU SINIF Sigara Kullanan Ebeveynlerin İkinci ve Üçüncü El Maruziyet Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Elif Doğan
342 SS-088 15:06 15:13 203 NOLU SINIF Ebelik Öğrencilerinin Kişisel Değerlerı̇ ile Etik Duyarlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Rüveyda Geris
419 SS-091 15:45 15:52 203 NOLU SINIF Menopozda görülen sıcak basmalarında kullanılan tamamlayıcı tedavi yöntemleri Pınar Çolak
421 SS-092 15:52 15:59 203 NOLU SINIF Üniversite öğrencilerinin vajinal akıntıyı algılama durumu ve vajinal akıntıya yönelik geleneksel uygulamaları Sevgi Arık Arık
404 SS-095 15:59 16:06 203 NOLU SINIF Ebelerin ve Hemşirelerin Teknoloji Kullanım Durumlarının Belirlenmesi Ayşenur Topal
338 SS-087 16:06 16:13 203 NOLU SINIF Kadınların Duygusal Emek Düzeyleri ile Menstrual DistresŞikayetlerine Yönelik Özellikleri Arasındaki İlişki Pınar Dogan

 

Pub Number B Session End Session Hall Title Lang A Presenter
PS-008 11:00 11:05 E-poster istayonu 1 Kordon Klempleme Zamanı: Sistematik Derleme Gülpınar Yıldırım
PS-130 11:05 11:10 E-poster istayonu 1 Vajinal doğum ağrısında uygulanılan non-farmakolojik yöntemler Gülden Aksu
PS-055 11:10 11:15 E-poster istayonu 1 Normal ve Sezaryen Doğum Sonrası Anne Bebek İlişkisinin Karşılaştırılması Fatma Şule Tanrıverdi
PS-124 11:20 11:25 E-poster istayonu 1 “Anne Dostu” Hizmet Anlayışının Anne - Bebek Sağlığı ve Ebelik Mesleği Açısından Önemi Esma Demirezen
PS-080 11:25 11:30 E-poster istayonu 1 Bebek Masajı: Sistematik Derleme Özlem Aydın
PS-078 11:30 11:35 E-poster istayonu 1 Maternal D Vitamini Seviyesi ile Bebeklik ve Erken Çocukluktaki Nörogelişim İlişkisi Müge Arıcan
PS-103 11:35 11:40 E-poster istayonu 1 Doğuma Yardımcı Yöntemler Zeynep Sena Can
PS-117 11:40 11:45 E-poster istayonu 1 Hiperemezis Gravidarum Tedavisinde Non-Farmakolojik Yaklaşımlar Ümmühan Konuk Yıldız
PS-045 11:00 11:05 E-poster istayonu 2 Gebelikte Beslenme İle İlgili Kanıta Dayalı Uygulamalar Hediye Karakoç
PS-097 11:05 11:10 E-poster istayonu 2 ebelik öğrencilerinin sosyal medya kullanımlarının değerlendirilmesi Yaren Aygün
PS-024 11:10 11:15 E-poster istayonu 2 Epizyotomi Yarasının İyileşmesinde Kullanılan Non-Farmakolojik Yöntemler Hediye Karakoç
PS-090 11:15 11:20 E-poster istayonu 2 Menapozal döneme yeni bir yaklaşım: homeopati Ayça Şolt Kırca
PS-145 11:20 11:25 E-poster istayonu 2 Erkeklerin Aile Planlaması Hakkındaki Bakış Açılarının ve Katılımlarının Saptanması Büşra Bulut
PS-002 11:25 11:30 E-poster istayonu 2 Postpartum dönemde anksiyete Meltem Demirgöz Bal
PS-015 11:30 11:35 E-poster istayonu 2 Postpartum depresyona alternatif: Problem Çözme Terapisi Burcu Özsoy
PS-076 11:35 11:40 E-poster istayonu 2 Ebelik Eğitiminde Bir Yöntem: Simülasyon Kullanımı Esma Güneş
PS-079 11:40 11:45 E-poster istayonu 2 Gebelik Ve Postpartum Süreçte Kayıp Ve Yas Durumlarında Ebenin Yaklaşımı Yağmur Toprak
PS-006 11:00 11:05 E-poster istayonu 3 Gestasyonel Diyabet ve Tai Chi Emine Kaplan Serin
PS-007 11:05 11:10 E-poster istayonu 3 Pelvik Taban Sağlığının Sürdürülmesi ve Geliştirilmesinde Ebelere Düşen Roller Beyzanur Koç
PS-069 11:10 11:15 E-poster istayonu 3 Ebelerin ultrasonografi kullanımı Eda Yakıt
PS-003 11:15 11:20 E-poster istayonu 3 Gebelik ve Diyabet Sibel Karakoç
PS-115 11:20 11:25 E-poster istayonu 3 Laktasyonel Amenore Metodunun Aile Planlamasındaki Yeri Elif Doğan
PS-022 11:25 11:30 E-poster istayonu 3 Epizyotomi iyileşmesinde lavanta yağının etkisi: Sistematik Derleme Pınar Tarhan
PS-036 11:30 11:35 E-poster istayonu 3 postpartum dönem ebelik bakımı Mehriban Eryılmaz
PS-073 11:35 11:40 E-poster istayonu 3 Kesintisiz Ebe Desteği Meltem Demirgöz Bal
PS-089 11:40 11:45 E-poster istayonu 3 Babaların doğuma katılımı Selma Dağcı
PS-104 11:00 11:05 E-poster istayonu 4 Gebelerin Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler Dilek Bel
PS-028 11:05 11:10 E-poster istayonu 4 Türkiye’de Kültürün Lohusa Beslenmesine Etkisi Safiye Sultan Özen
PS-010 11:10 11:15 E-poster istayonu 4 Doğum Eyleminde Kullanılan Sentetik Oksitosinin Maternal ve Fetal Sağlığa Etkileri Fatma Bay
PS-031 11:15 11:20 E-poster istayonu 4 Pospartum dönemde anneliğe uyum ve Deck-Chair ( şezlong) Teorisi Buket Akkurt
PS-013 11:20 11:25 E-poster istayonu 4 Ebelik Bakımı Ve Kültürlerarası Yaklaşım Büşra Kural
PS-065 11:25 11:30 E-poster istayonu 4 Prematüre Retinopatisinin Oluşumunda Risk Faktörleri Dilan Kayacan
PS-135 11:30 11:35 E-poster istayonu 4 Yenidoğanda İşitme Fonksiyonunu Etkileyen Çevresel Faktörler Büşra Arlı